Veel mensen met chronische pancreatitis kunnen en willen blijven werken. U verdient er niet alleen de kost mee, maar het is ook een belangrijk onderdeel van uw leven. U heeft de behoefte om volwaardig onderdeel te zijn van de maatschappij en uw baan speelt daarbij een belangrijke rol.

Uw ziekte kan zeker van invloed zijn op uw werk. U kunt zich bijvoorbeeld sneller moe voelen of u heeft veel pijn en een langere hersteltijd na een inspanning. Werken met een chronische ziekte als chronische pancreatitis is niet altijd vanzelfsprekend. Werkgevers zijn er vaak nog niet op ingesteld.

In dit deel van de website geven wij u informatie over werken met chronische pancreatitis. Wat kunt u zelf doen om ondanks uw ziekte met plezier naar uw werk te gaan. Wat kunt u doen als werken echt niet meer gaat. Welk pad kunt u bewandelen als u ontslag neemt of ontslag krijgt en wat zijn wetgeving en regels waar u en uw werkgever zich aan moeten houden als u ziek bent. Wordt uw functioneren beïnvloed door uw ziekte? Spreek hier dan over met uw werkgever, en betrek eventueel de ARBO arts of bedrijfsarts erbij.

3.1 Vragen over werk en inkomen

Het is logisch dat u veel vragen hebt over uw werk en over uw inkomen.

 • Kan ik mijn huidige functie behouden?
 • Wat zijn mijn arbeidsvoorwaarden?
 • Hoe is mijn privacy gewaarborgd?
 • Wat houdt een re-integratie-traject in?
 • Krijg ik een uitkering en wat betekent dat voor mijn netto inkomen?

Denkhulp werk en chronische ziekte beantwoordt veel vragen die u heeft over uw werk en inkomen. De antwoorden gaan over de rechten, plichten en veranderingen die relevant zijn voor u. Ook krijgt u inzicht in de gevolgen van keuzes die u maakt voor uw inkomen. Vijf thema’s worden uitgebreid besproken: uw functie, arbeidsvoorwaarden, privacy, uw re-integratie en mijn uitkering.
Ga voor meer informatie naar denkhulp werk en chronische ziekte.

3.2 Wet- en regelgeving

Als u ziek bent, dan bent u verplicht om uzelf direct ziek te melden. Vaak is dat bij uw leidinggevende of, bij zijn afwezigheid, een vervanger. Doet u dit niet, dan hoeft uw werkgever uw salaris niet door te betalen. Een aantal belangrijke punten op een rijtje:

 • Verzuimprotocol
  Het is belangrijk dat u bij ziekte zich houdt aan de voorschriften van uw werkgever. Elke werkgever heeft zijn eigen regels of verzuimprotocol bij ziekmelding. Meestal staan deze regels in uw arbeidsovereenkomst, personeelsreglement of cao.
 • Oproep
  Reageer altijd op een oproep van uw Arbo- of bedrijfsarts.
 • Privacy
  U bent niet verplicht om de aard of ernst van uw ziekte te melden. Uw bedrijfsarts mag zonder uw toestemming geen informatie verstrekken aan uw werkgever en anderen.
 • Acceptatie ziekmelding
  Uw werkgever moet uw ziekmelding accepteren. Bij twijfel kan uw werkgever u naar de Arbo- of bedrijfsarts sturen en advies vragen.

Tips:

 • Informeer uw werkgever schriftelijk dat u ziek bent en per welke datum. Geef aan dat u een afspraak wilt maken met de Arbo- of bedrijfsarts.
 • Laat weten waar u bereikbaar bent tijdens uw ziekte en op welk telefoonnummer.

Welke rechten en plichten hebt u als werknemer?

Het is belangrijk dat u weet dat de wetgeving richting biedt, maar dat de regels kunnen verschillen per persoon en situatie.
Als u meer wilt weten over uw ziekte en werk? Of wilt u juist advies? Kijk dan bij:

 • Juridisch loket
  Welke rechten en plichten hebben werknemers en werkgevers bij ziekte?
 • UWV
  Ik ben ziek, loondoorbetaling, Ziektewet, WIA, WAO, WAZ.

3.3 Als werken niet meer gaat

Als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent krijgt u te maken met het UWV. Als eerste wordt u door een arts gekeurd, deze beoordeelt wat uw beperkingen zijn. Daarna bepaalt een arbeidsdeskundige of u recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Om daarvoor in aanmerking te komen moet uw inkomen achteruitgaan omdat u door, chronische pancreatitis minder gaat verdienen. Het UWV kijkt ook naar het inkomen dat u kunt verdienen in aangepast werk of zelfs in een andere baan.

U krijgt bij een arbeidsongeschiktheidsuitkering te maken met een tweetal WIA-uitkeringen (Wet inkomen naar arbeidsvermogen): de WGA of IVA-uitkering. Welke WIA-uitkering krijgt u als u arbeidsongeschikt bent? Dit is afhankelijk van de vraag hoeveel u nog kunt werken.

Als u door uw ziekte nog maar 65% of minder van uw oude loon kan verdienen, en u bent twee jaar ziek, kom u in aanmerking voor een WIA-uitkering. De volgende situaties bepalen welke uitkering u krijgt: u krijgt een WGA-uitkering (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten) als u minstens 35%, maar minder dan 80% arbeidsongeschikt bent.

U krijgt een WGA-uitkering als u minstens 80% arbeidsongeschikt bent. Maar er moet wel een redelijke kans op herstel zijn. U bent dus tijdelijk arbeidsongeschikt.

U krijgt een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening volledige arbeidsongeschikten) als u minstens 80% arbeidsongeschikt bent en er is weinig of geen kans op herstel.

3.4 Ontslag krijgen of ontslag nemen

Als u langere tijd (deels) niet meer kunt werken, heeft u vast veel vragen over ontslag krijgen of over ontslag nemen. Mag mijn werkgever me ontslaan omdat ik chronische pancreatitis heb? Moet ik ander werk accepteren? En hoe zit het met mijn rechten en plichten als ik zelf ontslag neem?

 • Ben u (deels) ziek? Dan geldt de wet Poortwachter.
 • Geen mogelijkheden? Dan kunt u direct langdurig arbeidsongeschikt worden verklaard (IVA-uitkering).
 • Bent u ontslagen? Dan heeft u recht op een transitievergoeding, ook als u helemaal arbeidsongeschikt bent.
 • Bent u ziek en wordt u ontslagen? Dan neemt UWV de wet Poortwachter over.

Ontslag nemen

Als u zelf ontslag neemt kan het volgende gebeuren:

 • U verliest het recht op een transitievergoeding.
 • U heeft geen recht meer op WW en u wordt mogelijk gekort op uw uitkering.
 • U krijgt te maken met een financiële terugval.
 • Uw keuringspercentage gaat misschien omhoog.
 • Het UWV helpt u niet om ander werk te vinden.

Het is belangrijk om uw baan te behouden, neem nooit zelf ontslag.

Contract beëindigen?

Vanwege chronische pancreatitis mag uw werkgever uw contract niet beëindigen. Alleen als u heel erg vaak ziek bent en dit aantoonbaar problemen oplevert voor uw werkgever, kan hij bij de kantonrechter het verzoek tot ontslag indienen. Die beslist of het regelmatig ziekteverzuim onevenredig belastend is voor de organisatie.

3.5 Handige links

Een aantal handige websites met tips, checklists en antwoord op veel van uw vragen over werken met chronische pancreatitis: